Donderdag 24 november 2022 

12.00 – 18.00 uur | Beeld en Geluid Den Haag

Vertrouwen & versterken

De verbindende kracht van de lokale omroep

Schrijf u hier in.

In de samenleving, in de media en in de politiek is er een toenemende zorg over de verschraling van het lokale media-aanbod en over de afnemende journalistieke controle van het lokale bestuur. Recente onderzoeken en adviezen benadrukken dan ook de noodzaak tot het verduurzamen van de journalistiek op lokale schaal en het versterken van de positie van de lokale publieke omroep in het bijzonder. Die versterking moet bijdragen aan een gezonde lokale democratie en meer vertrouwen en betrokkenheid van inwoners.

Hoe kunnen lokale omroepen hier vorm aan geven? Op welke wijze dragen zij bij aan dat vertrouwen? En welke rol spelen gemeenten?

Als er maatregelen zijn rond corona wordt de conferentie georganiseerd volgens de geldende regels van de overheid. 

Programma van november 2022

Ga op 24 november a.s. hierover in gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten (lokale bestuurders en beleidsambtenaren) en andere overheden, journalistiek en wetenschap. De dag staat onder leiding van Suse van Kleef.

Sprekers - Het Verhaal van Lokaal

Bekijk hier alle sprekers

Dagvoorzitter: Suse van Kleef

12.00 uur: Inloop + lunch

12:45 – 14:00 uur: Plenaire opening.

Yael de Haan, lector Kwaliteitsjournalistiek Digitale Transitie (HU) over de verbindende werking van de lokale journalistiek en hoe daar sociale cohesie uit kan volgen. Lokale publieke omroepen ZuidWest, Omroep Tilburg en OOG  laten zien hoe zij, samen met de gemeente, werken aan versterkt vertrouwen.

14:00 – 14:30 uur: Pauze

14:30 – 15:15 uur: Break-out sessies

Break-out 1: Het belang van goede controle door Alexander Pleijter, onderzoeker en docent online journalistiek Universiteit Leiden.

Veel beleidsverantwoordelijkheden zijn in de afgelopen jaren van het rijk naar de gemeenten gegaan. Een goede controlerende rol en taak van de lokale media is daarmee ook in belang toegenomen. Zo heeft onderzoeksjournalistiek de laatste jaren meer aandacht gekregen. Maar hoe staat die onderzoeksjournalistiek er op lokaal niveau bij? En wat vraagt dat van de relatie en rol van gemeenten en journalisten?

Break-out 2: Vertrouwen in lokale media door Edmund Lauf, senior researcher Commissariaat voor de Media.

Vertrouwen in lokale media is van belang voor de lokale democratie. Maar hoe kijken inwoners tegen lokale media aan? Hoe staat het met dat vertrouwen? In een tijd waarin de lokale informatievoorziening verschraald. In deze sessie krijg je inzicht in de trends en onderzoeken. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Hoe houd je je inwoners betrokken bij je gemeente en zorg je voor verbinding?

Break-out 3: Draagvlak op lokaal niveau door John Bijl, directeur Periklesinstituut.

Er is te weinig begrip en kennis over de afwegingen die op lokaal politiek niveau worden gemaakt en de werking van de lokale politiek. Dat gaat ten koste van de lokale democratie. Draagvlak vormt hierin een cruciaal onderdeel in de afwegingen die moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan belangrijke en prangende vraagstukken rond de asielopvang en de woningbouw. Goede lokale berichtgeving richting inwoners vormt hierin een cruciaal onderdeel.

15:15 – 15:45 uur: Pauze

15:45 – 16:30 uur: Plenair slot

Paneldiscussie over het belang van samenwerken om meer draagvlak en een sterker vertrouwen tussen burger en lokale democratie te creëren. Met o.a. Barbera Wolfensberger (Directeur-Generaal Cultuur en Media, ministerie OCW – vervangt staatssecretaris Uslu), Yael de Haan (HU), Thomas Bruning (NVJ), Eric Horvath (directeur streekomroep Dtv) en Marianne Besselink, burgemeester Bronckhorst en VNG-ambassadeur lokale publieke omroep en streekvorming.

AFSLUITENDE NETWERKBORRELOver Het Verhaal van Lokaal

Het Verhaal van Lokaal stelt ieder jaar een thema centraal dat raakt aan de lokale omroep en de lokale journalistiek. Een dag voor vertegenwoordigers van gemeenten (lokale bestuurders en beleidsambtenaren) en andere overheden, journalistiek en wetenschap om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de stand van zaken van de lokale journalistiek, met relevante en actuele (beleids)thema’s die lokaal spelen maar ook landelijk zeer relevant zijn.

Bekijk het programma van 2021


Locatie

Beeld en Geluid Den Haag
Zeestraat 82
2518 AD Den Haag