De lokale omroepsector staat volop in de aandacht. En dat is niet zo vreemd: overal in Nederland verdient de democratie immers onafhankelijke media en journalistiek. De lokale omroepen geven daar als geen ander vorm aan. Naast de lokale nieuwsverslaggeving en controle van het lokale bestuur zijn ook de functies informatie, cultuur en educatie en de verbinding in de samenleving steeds relevanter.

Hoe is het anno 2021 gesteld met de waakhondfunctie van de lokale omroepen? Wat is de rol van gemeenten en andere overheden? Hoe kunnen zij de krachten bundelen?

Het Verhaal van Lokaal stelt ieder jaar een thema centraal dat raakt aan de lokale omroep en de lokale journalistiek. Een dag voor vertegenwoordigers van gemeenten (lokale bestuurders en beleidsambtenaren) en andere overheden, journalistiek en wetenschap om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de stand van zaken van de lokale journalistiek, met relevante en actuele (beleids)thema’s die lokaal spelen maar ook landelijk zeer relevant zijn.

Programma van november 2021


Onder de sprekers Youssef Louakili, directeur Media en Creatieve Industrie van het ministerie van OCW, Pieter Jeroense, directeur Lokale Democratie van de VNG, Arjan El Fassed, Head of Public Policy and Government Relations Google Nederland,
Marianne Schuurmans, burgemeester Haarlemmermeer,
Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden en Jorien Wuite, Lid Tweede Kamerfractie D66.

Laat u inspireren door keynotes van onder andere
Marcel Broersma, hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen over het belang en rol van de lokale publieke omroep voor de lokale democratie.

afbeeldingen sprekers

Vrijdag 12 november – 12.00 – 18.00 uur

Beeld en Geluid Den Haag

Dagvoorzitter: Suse van Kleef

12.00 uur: Inloop + lunch

OPENINGSPEECHES

12.30 – 12.45: Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO

12.45 – 13.00 uur: Pieter Jeroense, directeur Lokale Democratie VNG

13.00 – 13.15 uur: Youssef Louakili, directeur Media en Creatieve Industrie ministerie OCW

VRAGENRONDE

KEYNOTES

13.30 – 13.50 uur: Marcel Broersma, hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen – Rol lokale publieke omroep voor de lokale democratie

13.50 – 14.10 uur: Janine Mulder, directeur KWINK groep - Onderzoek streekomroepvorming

VRAGENRONDE

PAUZE

BREAKOUT-SESSIES

15.00 – 16.00 uur

1. Onderzoeksjournalistiek op lokaal niveau

Sprekers

  • Quint Kik, onderzoeker voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • Bram Logger, onderzoeksjournalist voor onderzoekscollectief SPIT
2. De maatschappelijke impact van lokale omroepen

Sprekers

  • Vijay Gangadin, onderzoeksbureau AethiQs, deed onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van lokale omroepen.
  • Sonja Smit, wethouder van Midden-Delfland, werkte mee aan het onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van lokale omroepen.

PANEL

16.00 – 17.00 uur Met Marianne Schuurmans ( burgemeester Haarlemmermeer), Arjan El Fassed ( Head of Public Policy and Government Relations Google Nederland ), Sjors Fröhlich ( burgemeester Vijfheerenlanden ), Marcel Broersma ( RUG ), Marc Visch ( NLPO ) en Jorien Wuite ( Lid Tweede Kamerfractie D66 ).

AFSLUITENDE NETWERKBORREL

Bij de organisatie houden we rekening met de actuele corona-maatregelen om het evenement veilig te laten verlopen en vragen we om een QR-code bij toegang.

Locatie

Beeld en Geluid Den Haag
Zeestraat 82
2518 AD Den Haag